Zaļināšanas seminārs Durbē

Seminārs par izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas noteikumos 2015. – 2020. un zaļināšanu notiks 18. septembrī plkst. 11.00 Durbē (Durbes kultūras namā) (semināra programma).

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Pamatā platību maksājumi sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti.

Zaļināšana:

[checklist type=”eg. checked, dotted, arrowed” margin_bottom=”no”]

  • kultūraugu dažādošana;
  • ekoloģiski nozīmīgu platību izveidošana un/vai uzturēšana;
  • esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšana.

[/checklist]

Būs arī vairāki izņēmumi, kad saimniecība tiks daļēji atbrīvota no zaļināšanas prasību ievērošanas, saglabājot lauksaimnieka tiesības uz zaļināšanas maksājuma saņemšanu (piemēram, ja saimniecības aramzemes platība ir mazāka nekā 10 ha vai tā tiek apstrādāta bioloģiski). Tāpat ir paredzēti atvieglojumi saimniecībām, kurās ir liels zālāju īpatsvars. Plašāka informācija par tiešajiem maksājumiem laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam pieejama šeit.

[button href=”https://eps.lad.gov.lv/greenery_calculator” target=”blank” css_classes=”e.g. button_hilite button_pale sm_button”]Zaļināšanas kalkulators[/button]

[message type=”e.g. success”]Lai nodrošinātu zaļināšanas prasību ievērošanu, saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, pieteikšanās uz platību maksājumiem elektroniski (sākot ar 2015. gadu) būs obligāta! LAD lūdz reģistrēties par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu savlaicīgi.[/message]

JAUNĀKIE RAKSTI

AKTUALITĀTES

Svētdien, 5. martā, kamēr lauku darbi vēl nav sākušies un ārā pūta auksts vējš, tika izspēlēts Du...

AKTUALITĀTES

Kur? Durbes pamatskolas sporta zālē. Kad? Svētdien 5, martā 10:00. Kas piedalās? Visi, kam patīk ...

AKTUALITĀTES

Ikviens laipni aicināts. Lai organizatori labāk var sagatavoties semināram, lūgums iepriekš piete...

AKTUALITĀTES

Prieks satikt vienam otru un pie reizes ko jaunu apgūt, paplašināt skatu uz dažādām lietām!Izmant...