Pakalpojumi

Labības pirmapstrāde, glabāšana

Līgumi ar biedriem par graudu iepirkšanu tiek slēgti gada sākumā. Tādā veidā garantējot izaudzētās produkcijas realizāciju...

Graudu realizācija

Kvieši ar mitrumu virs 24%, tiek pieņemti kā lopbarība. Piegādājot lauku pupas, ar mitrumu vairāk kā 22%...

Sējumu apdrošināšana

Vereinigte hagel ir vadošais lauksaimnieku savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvs Eiropas tirgū...

Rapšu sertifikācija

Iscc sistēmā noteiktas sertifikācijas metodes un rīki, kas veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas...