Biržas cenas

Ievietotie dati ir informatīvi (tiek ievietoti manuāli) un balstīti uz iepriekšējās dienas beigu cenām (SETTL.) biržā Euronext!

Cenu izmaiņas biržā (Euronext) dienas laikā skatīt šeit:

Fiksējam  2023. gada ražu – Graudiem skatīt Dec2023; Rapsim Nov2023

Cenu fiksēšana – Andra 294 20 944; Ieva 278 66 889; Laura 264 78 917

Pāreja no viena mēneša matifa uz nākamo notiek iepriekšējā mēneša pēdējā darba dienā pirms 14. datuma. Piemēram  – rapsim  Nov23  fiksēšana beigsies 13.oktobrī,  kviešiem Dec23 fiksēšana beigsies 14. novembrīDec23 biržas mājas lapā vēl turpinās, bet fiksācijas tam matifam vairs netiek pieņemtas.

Matifu maiņas - Novembris (Nov23) beidzas oktobrī, Decembris (Dec23) novembrī Februāris (Feb24) beidzas janvārī, Marts (Mar24) februārī, Maijs (May24) aprīlī.

Matifa maiņas brīdī var tikt mainītas formulas!

Piegādāto graudu galējais tirzniecības termiņš – 14.04.2023!

Kviešu cena ilgtermiņā 2023.gada ražai, EUR

RAPŠU cena ilgtermiņā 2023.gada ražai, EUR

Kviešu cena ilgtermiņā 2022.gada ražai, EUR

RAPŠU cena ilgtermiņā 2022.gada ražai, EUR