Biržas cenas

Ievietotie dati ir informatīvi (tiek ievietoti manuāli) un balstīti uz iepriekšējās dienas beigu cenām (SETTL.) biržā Euronext!

Cenu izmaiņas biržā (Euronext) dienas laikā skatīt šeit:

Fiksējam  2022. gada ražu – Graudiem skatīt May2023; Rapsim May2023

Fiksējam  2023. gada ražu – Graudiem skatīt Dec2023; Rapsim Nov2023

Cenu fiksēšana – Andra 294 20 944; Ieva 278 66 889; Laura 264 78 917

Pāreja no viena mēneša matifa uz nākamo notiek iepriekšējā mēneša pēdējā darba dienā pirms 14. datuma. Piemēram  – rapsim Feb23 fiksēšana beigsies 13. janvārī, kviešiem Mar23 fiksēšana beigsies 14. februārīMar23 biržas mājas lapā vēl turpinās, bet fiksācijas tam matifam vairs netiek pieņemtas. Novembris (Nov2_) beidzas oktobrī, Decembris (Dec2_) novembrī Februāris (Feb2_) beidzas janvārī, Marts (Mar2_) februārī, Maijs (May2_) aprīlī.

Matifa maiņas brīdī var tikt mainītas formulas!

Piegādāto graudu galējais tirzniecības termiņš – 14.04.2023!

Kvieši

Rapsis

Kvieši

Rapsis