Laukos notiek!

Publicēts: 09/06/2017

PUPU SĒKLGRAUZIS (Bruchus rufimanus)

[espro-slider id=4950]

Ja uz lauka atrodiet sēklgrauža vaboli/ -es, apaļos grauzuma caurumus pupu ziedos, kā arī pupas ir tuvu ziedēšanai vai jau zied, veiciet insekticīda smidzinājumu!


Attēlā (skatīt lejā) redzamie punkti ir pupām pašām par sevi – tie nav nekādi bojājumi.


DZELTENĀ RŪSA (Puccinia striiformis) ZIEMAS KVIEŠOS

[espro-slider id=4953]

Līdz šim mūsu pusē Dzeltenā rūsa atrasta šķirnēs ‘Fredis’ un ‘Edvins’. Pie kam tik plaši kā attēlos tad, ja nav lietots neviens fungicīds.
Arī citām ziemas kviešu šķirnēm, ja ir sasniegta “karoglapas stadija” vai arī ir “sagaidīta vārpa”, noteikti lietojiet fungicīdu. Sargājiet ieguldīto darbu/ līdzekļus un līdz ar to nākotnes ražu!!!

Vasaras kviešos rūsa vēl nav novērota. Ja izvēlaties lietot tikai vienu fungicīdu (“pa karoglapu vai vārpu”) – obligāti regulāri veiciet lauku apsekojumus, lai savlaicīgi pamanītu kaitīgos organismus!


Plašāks info., zvanot Elisonai (26644083) vai Aigai (26100802).

JAUNĀKIE RAKSTI

AKTUALITĀTES

Ceram, ka jums patiks šīs lapas piedāvātās iespējas un izskats. Kamēr iestaig...
Publicēts: 05/04/2023

AKTUALITĀTES

Svētdien, 5. martā, kamēr lauku darbi vēl nav sākušies un ārā pūta auksts vēj...
Publicēts: 14/03/2023

AKTUALITĀTES

Kur? Durbes pamatskolas sporta zālē. Kad? Svētdien 5, martā 10:00. Kas piedal...
Publicēts: 03/03/2023

AKTUALITĀTES

Ikviens laipni aicināts. Lai organizatori labāk var sagatavoties semināram, l...
Publicēts: 03/03/2023