Kredītprocentu dzēšana (LAD) no 1. līdz 20. oktobrim

Publicēts: 22/09/2014

No 2014.gada 1.oktobra līdz 20.oktobrim atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, saņēmuši īstermiņa aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem vai ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām:
[checklist type=”eg. checked, dotted, arrowed” margin_bottom=”no”]

  • jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošo būvju rekonstrukcijai, to darbībai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī programmatūras);
  • jaunas traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei;
  • lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

[/checklist]

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.septembrim faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4% apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4%.

[message type=”e.g. attention”]Atbalsts netiek piešķirts:
[checklist type=”eg. checked, dotted, arrowed” margin_bottom=”no”]

  • ja traktortehnikas, kā arī piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei jau ir izmantoti atbalsta līdzekļi lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);
  • aizdevumiem, ko izsniegusi VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” vai VAS „Latvijas attīstības finanšu institūcija „Altum”” saistībā ar Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu; lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu, kā arī investīciju kreditēšanas programmām;
  • aizdevumiem, ko izsniegusi VAS „Lauku attīstības fonds” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
  • aizdevumiem, ko izsniedzis tāds aizdevējs, kas nav saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra atļauju (licenci) kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, vai nav publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnes kredītiestāžu tirgus dalībnieku sarakstā;
  • aizdevumu darījumiem, kuri veikti līdz 2002.gada 1.janvārim un ir saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi;
  • aizdevumiem, kuri ņemti sertifikātu iegādei lauksaimniecībā izmantojamās zemes izpirkšanai;
  • refinansētiem aizdevumu darījumiem, kas veikti līdz 2013.gada 1.janvārim un ir saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi.[/checklist][/message]

JAUNĀKIE RAKSTI

AKTUALITĀTES

Ceram, ka jums patiks šīs lapas piedāvātās iespējas un izskats. Kamēr iestaig...
Publicēts: 05/04/2023

AKTUALITĀTES

Svētdien, 5. martā, kamēr lauku darbi vēl nav sākušies un ārā pūta auksts vēj...
Publicēts: 14/03/2023

AKTUALITĀTES

Kur? Durbes pamatskolas sporta zālē. Kad? Svētdien 5, martā 10:00. Kas piedal...
Publicēts: 03/03/2023

AKTUALITĀTES

Ikviens laipni aicināts. Lai organizatori labāk var sagatavoties semināram, l...
Publicēts: 03/03/2023