Biržas cenas

Ievietotie dati ir informatīvi (tiek ievietoti manuāli) un balstīti uz iepriekšējās dienas beigu cenām (SETTL.) biržā Euronext!

Cenu izmaiņas biržā (Euronext) dienas laikā skatīt šeit:

Fiksējam  2024. gada ražu – Graudiem skatīt Dec2024; Rapsim Nov2024

Cenu fiksēšana – Andra 294 20 944; Ieva 278 66 889; Laura 264 78 917

Pāreja no viena mēneša matifa uz nākamo notiek iepriekšējā mēneša pēdējā darba dienā pirms 14. datuma. Piemēram  – rapsim  Nov24  fiksēšana beigsies 14.oktobrī,  kviešiem Dec24 fiksēšana beigsies 14. novembrīDec24 biržas mājas lapā vēl turpinās, bet fiksācijas tam matifam vairs netiek pieņemtas.

Matifu maiņas - Novembris (Nov24) beidzas oktobrī, Decembris (Dec24) novembrī Februāris (Feb25) beidzas janvārī, Marts (Mar25) februārī, Maijs (May25) aprīlī.

Matifa maiņas brīdī var tikt mainītas formulas!

 

Kviešu cena ilgtermiņā 2024.gada ražai, EUR

RAPŠU cena ilgtermiņā 2024.gada ražai, EUR

Kviešu cena ilgtermiņā 2023.gada ražai, EUR

RAPŠU cena ilgtermiņā 2023.gada ražai, EUR

Kviešu cena ilgtermiņā 2022.gada ražai, EUR

RAPŠU cena ilgtermiņā 2022.gada ražai, EUR