Sējumu apdrošināšanas piedāvājums pagarināts līdz 15.jūnijam!

Latvijā pirmā krusa jau pārdzīvota un pirmie zaudējumi pieteikti!
Vai Tu sējumus apdrošināji? Mēs Tevi gaidām līdz 15.jūnijam!

Sējumu apdrošināšanas piedāvājumam iespējams pieteikties arī internetā:

http://www.vereinigte-hagel.net/aussendienst.html?&L=7

 

Pieejamie SECUFARM®LV produktu veidi:

SECUFARM®LV 1-15; pret krusu; SECUFARM®LV 1-25; SECUFARM®LV 3-15;  pret krusu, vētru un lietusgāzēm,  SECUFARM®LV 3-15;
kur 15 un 25 ir atlīdzība procentos no apdrošinājuma summas noteiktās augu attīstības stadijās – ziemājiem līdz cerošanas beigām (BBCH-29), vasarajiem –  līdz sadīgšanas beigām (BBCH-09).
Vēlākās augu attīstības stadījās tiek vērtēts un atlīdzināts jau procentuālais ražas zudums – maksimāli 95%.

Apdrošināmie kultūraugi:
• labības
• eļļas augi
• pākšaugi (tikai izvēloties SECUFARM®LV 1)
• kukurūza

Atbildības sākums un beigas:
• Krusa – atbildība sākas ar sēju un beidzas ar ražas novākšanu, vēlākais 15.novembrī
• Vētra un lietusgāzes – atbildība sākas ar sēju un beidzas ar pilngatavības sākumu (BBCH-89)

Hektāravērtība
Tie ir plānotie bruto ieņēmumi no viena hektāra.
Hektārvērtība veido apdrošinājuma summu. Balstoties uz to, zaudējumu gadījumā, tiek izmaksāta atlīdzība.
Katram audzētajam kultūraugam un/vai katram apdrošinātajam laukam nosaki hektārvērtību pats!*
Apdrošināšanai piesaka visas platības, kurās tiek audzēti kultūraugi ražas ieguvei un realizācijai.
*Vereinigte Hagel ir tiesīgs noteikt minimālo un maksimālo hektārvērtību

Zaudējumu pieteikšana
Zaudējumi piesakāmi 3 darba dienu laikā “VH Latvija” aģentūrā vai savam apdrošināšanas pārstāvim.

JAUNĀKIE RAKSTI

AKTUALITĀTES

Svētdien, 5. martā, kamēr lauku darbi vēl nav sākušies un ārā pūta auksts vējš, tika izspēlēts Du...

AKTUALITĀTES

Kur? Durbes pamatskolas sporta zālē. Kad? Svētdien 5, martā 10:00. Kas piedalās? Visi, kam patīk ...

AKTUALITĀTES

Ikviens laipni aicināts. Lai organizatori labāk var sagatavoties semināram, lūgums iepriekš piete...

AKTUALITĀTES

Prieks satikt vienam otru un pie reizes ko jaunu apgūt, paplašināt skatu uz dažādām lietām!Izmant...