DURBES GRAUDS

LAUKSAIMNIECĪBA – LATVIJAS ĪPAŠUMS, VĒRTĪBA UN LEPNUMS

DURBES GRAUDS

LAUKSAIMNIECĪBA – LATVIJAS ĪPAŠUMS, VĒRTĪBA UN LEPNUMS

GRAUDU CENA

RAPŠU CENA

AKTUALITĀTES

LPKS “Durbes grauds” un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un...
Publicēts: 09/05/2024
Publicēts: 26/03/2024

AKTUALITĀTES

Piektdien, 1.martā, pl.10:00, kooperatīvās sabiedrības “Durbes grauds” terito...
Publicēts: 27/02/2024
PAR MUMS

Lauksaimniecības kooperatīvs
Durbes Grauds

Kooperatīvā sabiedrība pastāv tās biedru labad.

Sabiedrības mērķis ir maksimizēt biedru lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, nodrošināt ilgtermiņā biedru intereses un vajadzības.
Lai to paveiktu, nepieciešama abpusēja mijiedarbība starp Sabiedrību un tās Biedriem.

Sabiedrības pamatuzdevumi:
Biedru saražotās produkcijas iepirkšana, pirmapstrāde un realizācija. Produkcijas ražošanai nepieciešamo izejvielu sagāde. Apmācību, semināru, konsultāciju sniegšana Biedru lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātes paaugstināšanai. Kooperācijas popularizēšana lauksaimniecībā.

PAKALPOJUMI

Durbes Grauda pakalpojumi

Labības pirmapstrāde, glabāšana

Līgumi ar biedriem par graudu iepirkšanu tiek slēgti gada sākumā. Tādā veidā garantējot izaudzētās produkcijas realizāciju...

Graudu realizācija

Kvieši ar mitrumu virs 24%, tiek pieņemti kā lopbarība. Piegādājot lauku pupas, ar mitrumu vairāk kā 22%...

Sējumu apdrošināšana

Vereinigte hagel ir vadošais lauksaimnieku savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvs Eiropas tirgū...

Rapšu sertifikācija

Iscc sistēmā noteiktas sertifikācijas metodes un rīki, kas veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas...

PRODUKTI

Durbes Grauda produkti

Augu aizsardzības līdzekļi

Durbes grauds piedāvā plaša klāsta augu aizsardzības līdzekļus. Jums ir iespēja pie mums tos pasūtīt un iegādāties.

Minerālmēsli

Durbes grauds piedāvā plaša klāsta minerālmēslojumu. Jums ir iespēja pie mums tos pasūtīt un iegādāties.

Lopkopības produkti

Durbes grauds piedāvā plaša klāsta lopkopības produktus. Jums ir iespēja pie mums tos pasūtīt un iegādāties.

Sēklas materiāls

Durbes grauds piedāvā plaša klāsta sēklas materiālus. Jums ir iespēja pie mums tos pasūtīt un iegādāties.